núm 1 
Primavera del 2008
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari      2/9 


Hem arribat al número 1!
La redacció


El que teniu entre les mans, o més ben dit, davant del nas, és el número 1 de la revista Recursos de física. Si el número 0 el vam presentar com una prova, aquest vol ser un pas en el camí cap a la consolidació. L'experiència d'endegar una revista mirant d'establir ponts entre institucions (que cal entendre entre persones d'aquestes institucions) és molt positiva. La idea d'aprofitar tot allò que té de bo el format clàssic d'una revista i fusionar-ho amb allò que poden tenir de bo les tecnologies de la informació i la comunicació està donant força joc.

Hem pensat que era millor no publicar de cop cada un dels números sinó fer-ho en dues parts. Ara com ara, la revista tindrà un número de tardor i un de primavera. Així, aquest número conté quatre col·laboracions més la secció  on es proposen problemes, en la qual se n'ha proposat un. D'aquí a un parell de mesos apareixeran la resta de col·laboracions del número de primavera. Creiem que d'aquesta manera la revista no perd ni consistència ni contacte amb tots vosaltres.

Hem rebut força col·laboracions, que veuran la llum els propers mesos. Tot i això, sabem que a molts de vosaltres  us costa creure que les activitats que disenyeu per dur a terme amb els vostres estudiants puguin tenir interès  per a altres professors. Us animem que compartiu aquestes activitats. Mirarem que, entre tots, hi puguem donar forma per tal que es puguin utilitzar arreu.

SOS icones

Com més d'un haurà apreciat, encara que ens en sortim dignament, amb la qüestió informàtica,  anem una mica peixos de disseny. El disseny general de la  revista Recursos de física vol ser el mateix que el de la Revista de física que s'edita en paper i que molts de vosaltres ja coneixeu. El que passa és que necessitem algunes icones pròpies per a les diferents seccions. Les que actualment apareixen són provisionals. El que ens agradaria ( i necessitaríem...) és que algú més destre que nosaltres dissenyés unes icones que ens agradessin a tots plegats i que no desentonessin amb el disseny general. Gràcies per endavant.

Sumari  2/9 

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)