núm 13 
Primavera 2014
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari     1/8 


Editorial
La redacció

 La divulgació científica: un punt fort

D'uns anys ençà estem observant com estan creixent i apareixent a Catalunya un seguit d'iniciatives per tal de fer créixer l'interès per la ciència entre els infants i els joves però també entre la ciutadania en general. La divulgació científica no solament ajuda a despertar vocacions científiques sinó que augmenta el nivell cultural de la nostra societat. Massa sovint s'ha potenciat les vessants més humanístiques i s'ha oblidat o menystingut la cultura científica com a part fonamental de la formació de les persones. Aquest ressorgiment de la divulgació, com a forma d'apropament de la ciutadania a la ciència, ha tingut i està tenint lloc des de mitjans molt diversos:
La televisió, amb programes dissenyats amb rigor científic però amb una posta amb escena espectacular.
La premsa, fent-se ressó de notícies d'impacte internacional com ara la descoberta del bosó de Higgs, la pretesa superació de la velocitat de la llum per neutrinos i, la més actual, la detecció d'ones gravitatòries provinents del Big-Bang.
La celebració de la Setmana de la Ciència amb la realització de multitud d'actes, conferències, projeccions...arreu dels centres educatius del país i amb una molt bona iniciativa: La ciència en primera persona, on investigadors científics s'apropen als joves per explicar-los i transmetre'ls la seva experiència vital.
I, finalment, estan sorgint per a tot arreu fires de ciència que permeten gaudir i  alhora aprendre ciència a la ciutadania: a la ja clàssica Ciencia en Acción (http://www.cienciaenaccion.org. 3-5 d’octubre. CosmoCaixa. Barcelona) d'organització estatal i que aquest any tindrem la sort que es realitzi a Catalunya s'hi afegeixen Ciència al carrer (https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciencia-carrer/home. 24 de maig. Lleida), que ja és un referent en aquest tipus d'esdeveniments, i també festa (ciència + tecnologia) (http://festacienciaitecnologia.bcn.cat. Juny 2014. Parc de la Ciutadella. Barcelona), Ciència al carrer (Novembre. Sitges), Jornades Científiques de Mataró (https://sites.google.com/site/jornadescientifiquesmataro. 28 i 29 de març. Mataró) i algunes de recent creació com Ciència entre tots (http://blocs.xtec.cat/cienciaentretots. 26 d’abril. Girona) i Fira: tastet de ciència (17 de maig. Reus). De ben segur que ens en deixem moltes però desitgem a totes aquests iniciatives un llarg recorregut mentre ens felicitem perquè totes ajuden en petita o gran mesura al creixement científic del nostre país.

Així doncs, enhorabona a tots per aquestes bones notícies!

 Sumari  1/8 

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)