núm 20  
any 2018
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
  La redacció
Estimació experimental del camp magnètic de la terra
  Anicet Cosialls Manonelles
Proposem un mètode alternatiu, senzill i divertit, per fer una estimació experimental del camp magnètic de la Terra
Robot rastrejador per conductivitat
  Joan Sànchez Marín
La robòtica té un gran component motivador, no obstant, són necessaris uns coneixements previs mínims d'electrònica. El robot rastrejador per continuïtat consisteix en una primera aproximació a la robòtica però, només seran necessaris coneixements bàsics de física per tal de construir-lo com ara el circuit simple i la resistència elèctrica dels materials.

 

Experiments de la iaia: electromagnetisme
  Josep Ametlla
Proposem uns experiments per complementar els típics de visualització de línies de força i atracció/repulsió entre pols a l'ESO. Es tracta de fer equilibris senzills amb monedes, que poden causar sorpresa i potser despertar l'interès dels alumnes, si no els han vist abans.Portada   
Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Plana, Lorenzo Ramírez i Santi Vilchez.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)