Revista Recursos de física
2017
Societat Catalana de Física
núm 19 
ISSN: 1988-7930

Experiments de la iaia
Experiments de la iaia: el generador de còniques
Josep Ametlla
Quan parlem de gravitació al batxillerat, en un moment o altre fem referència a les còniques, especialment a les el·lipses i les seves propietats. Amb un senzill experiment podrem generar còniques d'una manera fàcil i visualment atractiva.


Introducció

Vaig conèixer aquest experiment gràcies al professor Anicet Cosialls, en una presentació al Seminari Permanent de Física i Química. Es tracta d'enganxar un mirallet en un motor elèctric, de manera que no quedi perpendicular a l'eix del motor. Si un làser de butxaca incideix sobre el mirallet en rotació, el raig reflectit dibuixarà un con. Si tallem aquest con amb una cartolina, obtindrem fàcilment circumferències, el·lipses, paràboles i hipèrboles.

Construcció

Material

  • Motoret de CC amb politja.
  • Làmina de polietilè reflectant (mirall).
  • Mistos de fusta.
  • Pila de 4,5 V.
  • Cable paral·lel.
  • Pinces de cocodril.
  • Adhesiu de contacte.
  • Soldador.
  • Suports i pinces

 

Procediment

1. Encastem la politja a l'eix del motoret (vegeu la figura 1).

Fig. 1

 

 

 

 

2. Agafem la làmina plàstica de mirall i en tallem un quadradet (2,5 x 2,5 cm). N'arrodonim els cantells amb una llima (vegeu la figura 2).

 

Fig. 2

 

 

 

 

3. Ara tallem un misto de fusta a la mida del mirallet i l’enganxem a la part del darrere (vegeu les figures 3 i 4).

 

Fig. 3 Fig. 4

 

 

 

 

 

4. Enganxem el mirallet al centre de la politja (vegeu les figures 5 i 6).

Fig. 5 Fig. 6

 

 

 

 

5. Soldem cables i pinces de cocodril per connectar el motoret (vegeu la figura 7).

Fig. 7

6. Subjectem el motor amb una pinça i el làser amb una altra, de manera que es reflecteixi al centre del mirallet (vegeu la figura 8).

Fig. 8

7. Quan el mirallet gira, el raig de llum reflectit genera un con. Si tallem aquest con de llum amb una cartolina, podrem obtenir les còniques: circumferència, si la secció és perpendicular a l’eix del con; el·lipse si la secció és inclinada respecte a l’eix; paràbola, si tallem paral·lelament a la generatriu del con, i, finalment, hipèrbola, si la secció és paral·lela a l’eix del con (vegeu les figures 9 i 10).

Fig. 9 Fig. 10

8. Si enganxem un paper mil·limetrat a la cartolina, podrem buscar els focus, l’equació de la corba, etc.. En aquest cas, el paper mil·limetrat està damunt la taula i cal moure el làser i el mirallet fins a obtenir la corba que volem obtenir(vegeu les figures 11, 12 i 13).

 

Fig. 11: El·lipse Fig. 12: Paràbola
Fig. 13: Hipèrbola. Té un aspecte similar a la paràbola, però les branques són asimptòtiques.
 

Josep Ametlla
Professor de Física i Química de l'IES Ausiàs March de Barcelona.
Adreça electrònica: jametlla@xtec.cat