©M. Lee i W. Christian wochristian@davidson.edu Lents primes i miralls Instruccions