Experiments de mecànica amb l’ajut del sensor de so dels telèfons mòbils i tauletes

Guia per al professorat

Comentaris a les activitats

Alumnat de 4t d’ESO: Càlcul de g per caiguda lliure

Activitats 1 i 2: Com que l’experimentació és molt ràpida de fer, és fàcil repetir-la vàries vegades. En tot cas, el contrast d’estratègies, dissenys experimentals i resultats entre els grups de la classe és fonamental.

Activitat 3: Considero que a 4t d’ESO no cal fer càlculs d’incerteses, però si que cal reflexionar al respecte. Un bon manual d'aquest tema per al batxillerat es por veure a Errors en les mesures

Activitat 4: Encara que la velocitat del so és prou gran en comparació de la de caiguda de la bola, no està de més fer que els temps que tarden els dos sons en arribar al mòbil o tauleta siguin el mateix.

Alumnat de 1r de batxillerat: Coeficient de restitució

Activitat 1: Com que l’experimentació és molt ràpida de fer, és fàcil repetir-la vàries vegades, encara que prendre les dades de cada experiment és més lent. En tot cas, els diversos grups de la classe poden compartir el resultats. També poden repetir l’experiment amb una bola d’un altre material per estudiar si els resultats són equiparables.

Activitat 2: Depenent del material de la bola que es deixa caure es pot trobar que el valor del coeficient de restitució sigui pràcticament igual des del primer bot, com en una pilota de basquet, però hi ha altres materials, com el d’algunes bales de vidre, que en els primers bots es deformen molt més que en els següents quan el xoc és menys violent, i això no ho fan gradualment sinó patint un canvi brusc del valor del coeficient a partir d’un bot determinat.
Un manual per estudiar com calcular la incertesa en les mesures experimentals es pot baixar de Errors en les mesures

Alumnat de 2n de batxillerat: Mesura de la velocitat d’un objecte utilitzant l’efecte Doppler

Activitat 1: La freqüència ha de ser més gran, ja que els aparells s’apropen.

Activitat 2: No cal tornar a repetir l’experiment, més enllà de tornar a comprovar que la freqüència augmenta en apropar els aparells. L'experiment és irrepetible perquè encara que sigui la mateixa persona la que mogui el telèfon és molt difícil que ho torni a fer de la mateixa manera.
Una altra qüestió és tornar realitzar l’experiment però d’una manera diferent. Per exemple: en lloc d’apropar la font de so es pot allunyar o en lloc de moure l’emissor es por moure el receptor i d’aquesta manera comprovar l’efecte Doppler en diferents situacions.

Activitat 3: Quant més gran és la celeritat més canvia la freqüència i més es nota la diferència.

Activitat 4: Els harmònics múltiples de la freqüència fonamental.

Autor d'aquesta pągina: Lorenzo Ramírez. Catedràtic de Física i Química en l’institut Maria Rúbies de Lleida

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License