Construcció d'un telescopi

Guia per al professorat


Per a la realització de la proposta només cal disposar d’ordinadors amb connexió a Internet, amb el Java instal·lat, i d'algun tipus de banc òptic (per exemple, els d’ENOSA que els centres solen tenir) o senzillament de conjunts de lents convergents de focals variades.
Cal tenir present que la proposta inicial és que aquesta activitat es faci íntegrament al centre: la primera part d'utilització de la simulació a l’aula d’informàtica (o al mateix laboratori amb els ordinadors que hi hagi disponibles) i la segona part al laboratori o l'aula de ciències; per tant, és possible que l’activitat ocupi més d'una hora lectiva.
Una segona opció seria demanar al l'alumnat que fes pel seu compte (a casa, a la biblioteca...) el treball previ de la simulació amb la miniaplicació i després al centre fer només la part experimental de la construcció del telescopi.. Cal ser conscients, però, de les dificultats que comporta aquesta proposta de treball previ de l'alumnat.
Aquesta activitat forma part de la proposta Física en context, una adaptació del projecte Salters-Nuffield originari de la Universitat de York, Regne Unit, que s'està experimentant sota la tutela del Centre de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC). És un projecte que intenta respectar completament el nou currículum de Física de batxillerat.
En l'actual currículum de batxillerat, al final del primer bloc de continguts, Les imatges, hi trobem un apartat específic: Disseny i construcció d'algun instrument òptic.
A més en les Consideracions sobre el desenvolupament del currículum també trobem fragments com els següents:

I encara, dins dels objectius de la matèria, hi podem trobar aspectes com els que s'especifiquen a continuació:

És en aquest marc, de nou canvi curricular i metodològic, que aquest recurs pot ser interessant per al professorat... i també per a l'alumnat.
Bona feina!

 Autor d'aquesta pągina: Tavi Casellas

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License