núm 1 
Primavera del 2008
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari      3/9 


Construcció i funcionament del bozo-bozo
Basili Martínez
Un bozo-bozo és una joguina que es pot fabricar amb una barreta de fusta i un pal de gelat. En aquest article s’explica com construir-ne un, amb materials que estan a l’abast de tothom, i es plantegen unes qüestions i un enigma per ajudar a comprendre dels principis físics que intervenen en el funcionament.
L’objecte és senzill, però dóna joc per fer una pràctica bastant completa. Si s'hi vol aprofundir més, es pot utilitzar per a treballs de recerca.

Introducció

Aquest article descriu una activitat basada en una joguina, el bozo-bozo. Es pot fabricar amb una barreta de fusta, en la qual s'han de fer unes osques regulars i  la punta de la qual es posa una hèlix clavada amb un clau. Quan freguem les osques, l’hèlix  gira. Podem dir que transforma un moviment rectilini altern en un de circular sense cap mena d’engranatge.
Malauradament, desconeixem l'origen d'aquest curiós giny. Estarem molt agraïts si algun lector ens pot ajudar a trobar-lo.

Guia del professoratDades sobre l’activitat

Objectius: construir un bozo-bozo i experimentar-hi, introduir els conceptes de composició de forces, ressonància, rodaments i freqüència de rotació.
Lloc i temps: una opció és fer-lo al taller de tecnologia; l’altre és portar uns 5 o 6 bozo-bozo, fer-ne una petita explicació i donar pas a les qüestions. En el primer cas, necessitem unes dues hores i en el segon, una hora, aproximadament.Valoració: és una experiència força curiosa, agrada bastant als alumnes perquè ho veuen com una experiència diferent i sembla que els és beneficiós, ja que poden aplicar conceptes teòrics en un objecte tangible. Quan es fa en una classe, es comprova que hi ha alumnes als quals no els costa gaire fer girar l’objecte i controlar-ne el sentit de gir i que n'hi ha altres als quals els costa forç. Entre ells s’estableix una mena de competència.

Apunts sobre el funcionament

El forat que es fa a l’hèlix és una mica més gran que el diàmetre del clau i el moviment que es produeix és semblant al del hula-hoop.
Quan freguem amb la barreta produïm una oscil·lació en l’eix vertical Y—vegeu la figura 2—, però també fem una força en l’eix X mitjançant la mà amb la qual l'aguantem i amb la qual la freguem. La composició d’aquestes dues forces produeix un moviment circular o el·líptic en el clau, que fa rodar l’hèlix.( La barreta està sobre l’eix Z i l’hèlix gira en el pla X-Y).

Si fixem el bozo-bozo en una taula o en un cargol de manyà, podem veure que no es produeix cap mena de rotació, ja que eliminem un dels components del moviment. Si premem a sobre de la barreta, n'eliminem el component Y; si la fixem en un cargol, n'eliminem el component X . El sentit de gir només depèn de la inclinació de la barreta amb la qual freguem, si està inclinada cap amunt o cap avall. Si canviem la posició relativa de les mans, l’efecte és el mateix.
Segons com posem la barreta i els dits de la mà podem controlar el sentit del moviment. Vegeu les figures 4 i 5 de les solucions. L’explicació d’aquest últim fet encara no es coneix prou bé.

Si iniciem el moviment a poc a poc, ens adonarem que, si volem que l’hèlix giri més ràpid, hem de fregar en ressonància. També podem donar un copet a l’hèlix i mantenir-ne el moviment només fregant.
Si es mesura el diàmetre del clau i el diàmetre de l’hèlix, es pot comprovar que el moviment correspon al d’una rodament sense que hi hagi lliscament; qualitativament podem veure que la freqüència d’oscil·lació és més gran que la de rotació de l’hèlix.
Aquest mecanisme també explica per què els cargols sotmesos a vibracions s'afluixen.Fitxa per a l'estudiantat


 

Construcció

Material

Per a cada aparell necessitem un barreta de fusta rodona de 30 cm de llarg i 1 cm de diàmetre, un clau (1 mm de diàmetre) i el pal de fusta d’un gelat (els del Magnum van molt bé). També necessitem un regla, un clau ( 2 mm de diàmetre), un martell, una serra de ferro, una llima de fusta i un bec de Bunsen. Si podem disposar d’un cargol de manyà, millor.

Procediment

Agafem la barreta de fusta i en mesurem un tros de 22 cm i un de 8 cm. La serrem en dos porcions. Agafem el tros de 22 cm i hi fem marques cada 1 cm a partir del tercer centímetre; n'hi podem fer deu. Amb la serra de ferro serrem una mica les marques d’1 cm, perquè després la llima hi entri millor. Hem d’aconseguir una profunditat aproximada de 2-3 mm. Amb la llima de fusta engrandim els talls anteriors. Foradem el centre del pal del gelat amb un clau (2 mm), que hem enrogit amb el bec de Bunsen. Clavem el pal foradat amb el clau petit (a l’extrem dels 3 cm) i ja tenim el bozo-bozo llest per funcionar!

 

Qüestions proposades

1) Si intentem fer funcionar un bozo-bozo en el qual s'han marcat les osques però no s'han llimat, no funciona. Per què?

2) Si fem un bozo-bozo amb les osques cada 2 cm, enlloc d’1 cm no funciona. Per què?

3) Com compararies l’inici del moviment del bozo-bozo, amb el d’un gronxador? Creus que hi intervé la ressonància?

4) Observa les figures 5 i 6 i intenta controlar el sentit de gir amb la posició de la mà que fas servir per fregar. Hi trobes cap explicació?

5) Què creus que passaria si el diàmetre del clau i el del forat de l’hèlix fossin gairebé iguals?

6) Compara qualitativament per observació visual la velocitat de vibració de la barreta i la freqüència de gir de l’hèlix.

7) Si el diàmetre del clau és una quarta part del diàmetre del forat de l’hèlix, quina relació hi haurà amb les freqüències?

8) Creus que aquest aparell pot explicar d’alguna manera que els cargols sotmesos a una vibració s’afluixin amb el temps?

9) Posa dos bozo-bozo formant un angle de 90º, i frega'n un. Que li passa, a l’altre? Per què?

10) Enigma: Com posaries en contacte dos bozo-bozo per què fregant-ne un es moguessin els dos?

 Solucions


1) Com que les osques tenen poca profunditat, l’amplitud de la vibració en la direcció vertical no és suficient per produir el moviment circular.

2) La freqüència de vibració no és suficient per iniciar el moviment. Nosaltres tenim un braç que té una velocitat d’oscil·lació limitada.

3) Hem de fer la força a favor del moviment en tots dos. Sí, la ressonància hi intervé, cosa que es veu clarament amb la pista que hem donat del gronxador.

4) S'hi pot intentar donar alguna explicació. De moment no n’hi ha cap d’acceptada. Jo crec que quan freguem amb el pal cap amunt induïm un moment de gir en sentit antihorari i que la reacció del sistema és la de girar en sentit horari (aguantant el bozo-bozo amb la mà esquerra i fregant-hi amb la dreta).

5) Que l’hèlix no es mouria, ja que el clau no gira, només vibra.

6) La velocitat de rotació és més lenta que la de vibració.

7) La freqüència de vibració del clau serà quatre vegades la de rotació de l’hèlix.

8) Si que explica que els cargols s’afluixin amb les vibracions. Tot i que el moviment que observaríem seria molt més lent, el paral·lelisme geomètric és molt evident.

9) En formar un angle de 90º, no hi cap mena de transmissió, és una projecció perpendicular. Aquest fet ens dóna una pista per resoldre l’enigma.

 

10) Es posen l'un sobre l’altre formant un angle de 180º. En el vídeo es veu com es produeix el moviment.

 

 Bibliografia

  • Investigación y Ciencia , Juliol 2007, pàg 86 i 87.


Sumari  3/9 

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)