Inici

Com podeu col·laborar?
 
 
Si com a professor realitzes alguna activitat al voltant de la física que creus que pot interessar altres professors, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres d'una manera o altra: redaccio@rrfisica.cat
 

Alguns consells

Un recurs didàctic és l’activitat que el professor du a terme amb els seus estudiants perquè adquireixin alguns conceptes o exercitin els ja adquirits. La qüestió important per a nosaltres és que aquest recurs pugui ser explicat d’una manera o una altra per ser reutilitzat. Entendrem recurs en aquesta accepció i mantindrem el mot activitat per designar la realització del recurs per part dels estudiants i/o el professor. El recurs serà, així, el conjunt tangible de text i imatges que permeten la reproductibilitat de l’activitat. Per dur a terme l’activitat poden ser necessaris, evidentment, alguns estris materials com ginys de laboratori, etc. El recurs, tal com l’entenem, no cal que inclogui aquests materials, n’hi ha prou que els descrigui i, si és necessari, indiqui on es poden adquirir aquests estris. El que sí que entendrem que conté, si és necessari, és el software que acompanya l’activitat. Així un recurs podrà constar de tres parts tangibles:

  1. Guia del professor: sempre ha d’existir aquesta part del recurs. De fet, es pot anar enriquint a mesura que el recurs es fa servir. Aquí s’explica en què consisteix el recurs, quan, com i perquè es pot utilitzar el recurs i les experiències concretes de la seva utilització. Poden ser tres o quatre línies de text, però sempre hi ha d’haver una guia del professor.
  2. Guia de l’estudiant: són les explicacions i el software (en el cas que sigui necessari) que es donen a l’estudiant perquè pugui dur a terme l’activitat. Aquesta part del recurs pot no ser necessària, ja que pot ser reelaborada per cada professor a partir de la guia del professor.
  3. Solucions: aquella informació que s’amaga a l’estudiant i que li pot ser d’ajut en algun moment o al final de l’activitat. També pot ser inclosa perquè el professor pugui tenir una visió de conjunt ràpida de l’activitat i facilitar-li la feina. Aquesta part del recurs pot no ser necessària ja que pot ser reelaborada per cada professor a partir de la guia del professor o simplement pot no existir

En l’elaboració de la revista hi col·laboren estretament professors de física de secundària i d'universitat . Així, els recursos són valorats amb aquest doble vessant. L'elaboració d'un article comporta el següent:

  1. Cerca d’activitats: no busquem necessàriament autors d’articles sinó més aviat professors que estiguin realitzan activitats de qualitat i que potser no s’han plantejat o no han trobat la manera de compartir-les.
  2. Elaboració del recurs: un cop trobada una activitat, juntament amb el seu autor , s’elaboren les tres parts esmentades en la secció anterior (guia del professor, guia de l’estudiant, solucions) que configuren el recurs. També es mira que el recurs estigui en un http://lloc.estable i, si no és el cas, se li troba aquest http://lloc.estable.
  3. Elaboració de l’article: amb el material del punt anterior s’elabora l’article que apareixerà a la revista i que permetrà veure directament el recurs i enllaçar amb les versions utilitzables pels estudiants. L’autor del recurs veurà recompensada la seva tasca amb la publicació formal de l’article. També quedaran reflectits els drets d’autor i de l'usuari de material compartit.
  4. Seguiment del recurs: un article publicat, i per tant un recurs, estarà en xarxa a punt per rebre les crítiques necessàries per part de la resta de professorat. La revista, juntament amb els autors, es faran ressò d’aquestes crítiques i realitzaran les modificacions necessàries als articles, i per tant als recursos, de manera que, quan acabi la vigència del número actual de la revista, el recurs pugui passar a un estat d’estabilitat virtualment permanent.
Si com a professor realitzes alguna activitat al voltant de la física que creus que pot interessar altres professors, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres d'una manera o altra: redaccio@rrfisica.cat.

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)