núm 20  
any 2018
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
  La redacció
Estimació experimental del camp magnètic de la terra
  Anicet Cosialls Manonelles
Proposem un mètode alternatiu, senzill i divertit, per fer una estimació experimental del camp magnètic de la Terra
Robot rastrejador per conductivitat
  Joan Sànchez Marín
La robòtica té un gran component motivador, no obstant, són necessaris uns coneixements previs mínims d'electrònica. El robot rastrejador per continuïtat consisteix en una primera aproximació a la robòtica però, només seran necessaris coneixements bàsics de física per tal de construir-lo com ara el circuit simple i la resistència elèctrica dels materials.

 

Experiments de la iaia: electromagnetisme
  Josep Ametlla
Proposem uns experiments per complementar els típics de visualització de línies de força i atracció/repulsió entre pols a l'ESO. Es tracta de fer equilibris senzills amb monedes, que poden causar sorpresa i potser despertar l'interès dels alumnes, si no els han vist abans.

 

Qui aguanta els avions allà dalt: Bernouilli o Newton?
  Albert Bramon
En aquest treball presentaré una sèrie d’experiments senzills que podem fer nosaltres mateixos per tal de posar en evidència quin és l’origen de la força que aguanta els avions a l’aire. Alguns d’ells els faig a classe quan explico a 3r les lleis de Newton.

 

Arduino al laboratori de física i química. Mesura de la gravetat terrestre amb una fotoporta
  Víctor Curcó
La programació de la matèria de física a 1r de BTX a l’INS La Roca del Vallès comporta un treball d’1h setmanal de laboratori. Durant el curs escolar es porten a terme experiències clàssiques i d’altre tipus basades en metodologies PBL (Project Based Learning) i IBSE (Inquiry Based Science Education). La proposta “Arduino al laboratori de física i química. Mesura de la gravetat Terrestre amb una fotoporta” pertany a aquest darrer tipus d’activitats.

 

El Taller de física: Ones en moviment. La cubeta d’ones
  Santi Vilchez
Des d’aquesta nova secció, El Taller de física, no pretenem imitar grans experimentadors, només aprofitar-nos del que tenim al voltant per explorar les possibilitats que ens dona la tecnologia actual per experimentar amb pocs recursos.

 

El racó obscur: la quàntica passa a l'acció? L'ordinador
quàntic

  Xavier Jaén
En el racó obscur del número 19 vam mirar d'explicar alguns dels fonaments de la mecànica quàntica i com aquesta comporta uns canvis de paradigma en conceptes que fins fa poc semblava que estaven només supeditats a la filosofia. En aquest racó mirarem d'entendre com alguns d'aquest conceptes quàntics poden ser utilitzats en enginys amb una capacitat d'incidència sobre la nostra societat que va més enllà de la que pot tenir un debat filosòfic. Mirarem d'entendre com treballa un ordinador quàntic i quina és la raó del seu protagonisme imminent.Portada   
Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Plana, Lorenzo Ramírez i Santi Vilchez.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)