núm 12 
Tardor del 2013
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari      4/8 


Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Si volem explicar alguna coseta de centre de masses i d'equilibri als alumnes d'ESO, alguns experiments senzills poden ajudar que en millori la comprensió del tema. Aquí proposem fer una sèrie d'equilibris amb culleres de cafè, taps de suro, forquilles i retalls de cartró, que ens permetran combinar l'explicació científica amb el pur entreteniment.

Equilibri


Guia del professorat

Material

  • Un suport.
  • 1r experiment: una cullera de cafè i una agulla d'estendre.
  • 2n experiment: dues forquilles, un tap de suro i una agulla de cosir.
  • 3r experiment: sis o set tires de cartró de longituds creixents.

Fig. 1

Procediment:

Després d'explicar els tres tipus d'equilibri amb un objecte que tingui les tres possibilitats (un portapesos ens pot servir) ja podem començar.

1r experiment

Es tracta de relacionar la posició del centre de masses amb el tipus d'equilibri: si queda per sota del punt de suport, l'equilibri serà estable. Ho podem comprovar amb una cullera (vegeu les figures 1, 2 i 3). La seva forma fa que tingui un punt d'equilibri estable perquè el centre de massa (CM) queda per sota d'aquest punt (vegeu la figura 1).

Naturalment, si invertim la cullera l'equilibri es torna inestable i no hi ha manera de que la cullera invertida s'aguanti damunt del suport, però podem estabilitzar-la fent baixar el CM. Com ho farem? Amb una agulla d'estendre roba (vegeu la figura 2)


Fig. 2

2n experiment

Es tracta d'un truc ben conegut, dels "de tota la vida". Un tap de suro, dues forquilles i una agulla de cosir ens permetran fer un equilibri molt vistós (vegeu la figura 3). Com sempre, el CM és just a sota del punt de suport. Podem jugar amb la inclinació de les forquilles i fer que les oscil•lacions siguin ràpides o lentes

Fig. 3

3r experiment

És un equilibri amb sis o set tires de cartró que plegarem en forma de L L L L( vegeu la figura 4). És la versió casolana dels espectaculars equilibris que fa l'artista japonesa Miyoko Shida (vegeu la figura 5). La perícia de cada persona permetrà fer aquests equilibris amb més o menys objectes. Podeu veure el vídeo de l'experiment proposat aquí a la figura 6.

Fig. 4

 


Fig. 5. Si feu clic a la figura podeu accedir a la pàgina de la Miyoko Shida: www.miyokoshida.com i veure'n els seus vídeos.   Fig. 6. Vídeo corresponent als experiments.

 


Sumari  4/8 

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)