núm 12 
Tardor del 2013
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Immersió
Maria Mercè Andrés, Montse Enrech, Maria Teresa Pujol i Maria Dolors Ribera
Es presenten un seguit d'activitats que, per mitjà de simulacions, permeten a l'alumnat estudiar els diferents paràmetres que influencien la pressió i, finalment, arribar a una expressió matemàtica.

Smartphones... smartphysica
Tavi Casellas
El món de la telefonia mòbil s'ha revolucionat, una vegada més, amb l'aparició dels telèfons intel•ligents, anomenats sovint smartphones, que corresponen a l’enèsima generació de telèfons. A més de l'avantatge de poder estar connectat amb la xarxa en qualsevol lloc gràcies a la tecnologia 3G, té, per al professorat i l’alumnat de física, una gran innovació que cal aprofitar: la incorporació de diferents tipus de sensors que podem aprofitar per realitzar experiències i extreure'n dades numèriques.

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Si volem explicar alguna coseta de centre de masses i d'equilibri als alumnes d'ESO, alguns experiments senzills poden ajudar que en millori la comprensió del tema. Aquí proposem fer una sèrie d'equilibris amb culleres de cafè, taps de suro, forquilles i retalls de cartró, que ens permetran combinar l'explicació científica amb el pur entreteniment.

Relació entre pressió i temperatura
Javier Cortés, Montserrat Pagés i Júlio Pérez
Per tal de facilitar la transició entre el món macroscòpic i una realitat submicroscòpica, presentem una activitat contextualitzada a partir d'una situació habitual en el món de l'esport.

El saltador d'Hiroshima
Basili Martínez
En aquest treball s’explica com es construeix un saltador d’Hiroshima a partir de cartró i goma elàstica. L’estudi del moviment d’aquest objecte ens permet introduir la física del salt d’altura olímpic i els conceptes físics que intervenen en el xoc. També es proposen unes qüestions per millorar l’altura aconseguida i es proven unes modificacions per comprovar de quina manera el coeficient de restitució del xoc depèn de la geometria i les propietats elàstiques dels cossos.

Problemes empaquetats. La nova visió de l'univers
Octavi Plana
Com als problemes empaquetats anteriors, els problemes proposats estan agrupats a partir dels paràgrafs del currículum de física de batxillerat. En aquest número abordem la física moderna. Insistim especialment que tan important o més que el resultat serà el significat que se li doni.

El racó obscur . L'univers quotidià.
Xavier Jaén
Vivim literalment al bell mig de l'univers... Però, en què el notem? En aquest racó mostrem com darrere experiències absolutament quotidianes hi ha tot l'univers.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)