núm 0 Mostra
Tardor del 2007
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

El Pèndol Elàstic
Emilio Llorente
És freqüent que en les activitats experimentals es produeixin fenòmens que semblen no ajustar-se a les previsions teòriques. Sovint, quan pengem un cos d’una molla per estudiar el MHS, en separar el cos de la posició d’equilibri i deixar que oscil·li lliurement, al cap d’unes poques oscil·lacions comença a fer coses “rares”. El moviment sembla que es desestabilitza: el cos va cap els costats i es posa a oscil·lar com un pèndol.. Parem el moviment i tornem a separar el cos de l’equilibri amb més cura, però torna a fer el mateix, sembla un moviment caòtic que no podem controlar. Si això passés a l’alumne estaríen dient-li que la molla no està ben subjectada, o que ja d’entrada el desplaçament de l’equilibri està mal realittzat... Si ho fa l’alumne pensaríem “està clar que no ho fa bé”, però i si ens passa als professors?

Una nevada dins de casa... i a altres llocs
Tavi Casellas
Sovint alguns fets que podem observar diàriament passen per alt als nostres alumnes... fins i tot a vegades a nosaltres mateixos.
L’explicació d’alguns d’aquests fenòmens la podem utilitzar per introduir o treballar determinats temes i, sobretot, per potenciar la curiositat científica (potser així ens atabalaran amb preguntes i més preguntes).
El text d’aquest article segurament no el podrem utilitzar per omplir una hora de classe però, si parlem de pressió, d’aigua, de canvis d’estat..., de ben segur que aquestes explicacions motivaran els alumnes i els faran captar més l’atenció.

Corbant l’espai-temps al soterrani
John Walker
Basat en un treball de John Walker en que s'explica com podem obervar directament l'atracció gravitatòria entre masses d'escala humana, Ramon Sala (professor de física i matemàtiques de batxillerat a l'escola Súnion de Barcelona, correu: rsala@sunion.net) n'ha fet una traducció adaptada.

Tir parabòlic
Aracel·li Cabrero
En el curs de primer de batxillerat, dins la unitat de cinemàtica, s’estudia el tir parabòlic. Aquest moviment costa bastant que l'alumnat l'entengui perquè requereix un grau d’abstracció força gran i sovint a bona part desl alumnes no els queden ben consolidades les idees: veuen un conjunt de fórmules que no saben com han d'aplicar. Aquesta ha estat la raó per la qual em vaig plantejar realitzar una activitat amb ordinador d’aquest moviment.

Satel·lits del món
Tavi Casellas
Proposta de treball a l’aula d’informàtica (o a casa) per alumnes de batxillerat sobre el moviment circular uniforme que utilitza una magnífica miniaplicació de la NASA. Aquesta activitat, emmarcada en una proposta CTS (ciència, tecnologia i societat) de la física, conté tres documents: la proposta pel professor, el guió per a l’alumne i el full de solucions a les activitats proposades.

Problemes d'aquí i d'allà
Salvador Estradé
L’objectiu d’aquesta secció és proposar i resoldre problemes que resultin estimulants i atractius per a l’alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física. Voldríem que el professorat s’animés a col·laborar-hi i que ens enviés les seves propostes a sestrade@xtec.cat i engresqués el seu alumnat a participar-hi. En cada número hi haurà una proposta i la millor solució o la més original serà publicada.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)