núm 2 
Tardor del 2008
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

La caiguda dels cossos
Inmaculada Cuadrado
Al curs de 4t d’ESO-LOE, dintre del contingut “Forces i moviments” es demana una “anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència de la seva acceleració envers la massa”. Una de les idees més arrelades en l'alumnat és que els cossos amb més massa cauen amb més acceleració. Davant del fracàs de l’explicació estàndard vaig decidir dissenyar una activitat per fer a l’aula d’informàtica amb diferents simulacions.

El moviment d'una caixa en un camió
Julián Oro
Les lleis de Newton ens serveixen per analitzar i caracteritzar moviments. En concret amb la primera llei de Newton poden caracteritzar qualitativament el moviment d’un objecte (una caixa) que es troba a sobre de la plataforma d’un camió. La simulació d’Interactive Physics següent ens permet, partint d’una situació real, arribar a modelitzar el moviment de la caixa en diferents condicions de moviment i fregament.

Interferències amb una pinta de "pijo"
Albert Bramon
S'explica com fer a l'aula una experiència d'interferències amb llum làser utilitzant com objecte que provoca la difracció una pinta de "pijo".

Estudi d'una tempesta geomagnètica
Juan José Curto, Montserrat Vallés i Estefania Blanch
Es presenta una activitat per a l'estudiantat de batxillerat relacionada amb el camp magnètic de la Terra, amb l'objectiu que l'estudiantat:
-Conegui el camp magnètic de la Terra, els vectors que el caracteritzen i el mesurament que se’n fa en un observatori.
-Identifiqui una tempesta magnètica terrestre
-Aprengui a mesurar les variacions del camp magnètic de la Terra que corresponen als períodes de tempesta magnètica.

Joc de les partícules
Octavi Plana
Es proposa una via poc ortodoxa per aproximar l'alumnat al món de les partícules elementals: un joc de cartes en què a cada carta correspon una partícula del model estàndard. L'estructura d'aquest model, amb fermions i bosons, partícules i antipartícules, colors, famílies, generacions... pot ser "experimentada" en jocs amb aquests naips. Una impressora i unes tisores us permetran fer el joc.

Construcció d'un telescopi
Tavi Casellas
Proposem aquí una activitat pensada per al primer bloc de continguts de Física de primer de batxillerat i que té per finalitat la construcció d'un telescopi.
Aquesta proposta combina el treball de recerca, amb l'ajut d’una simulació (miniaplicació) disponible a la xarxa, amb la posterior realització experimental de l'instrument òptic.

El racó obscur
Xavier Jaén
La intenció d'aquesta secció és anar aclarint tot aquells temes relacionats amb (la didàctica de) la física que, en el millor dels casos, provoquen polèmica i, en d'altres, irritacions infundades. Comencem amb les forces de l'inèrcia.

Problemes d'aquí i d'allà
Salvador Estradé
L’objectiu d’aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l’alumnat (i per a nosaltres) i que en fomentin l'interès per la física. Voldríem que el professorat s’animés a col·laborar-hi, que ens enviés les seves propostes a sestrade@xtec.cat i que engresqués el seu alumnat a participar-hi. En cada número, hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)