núm 4 
Tardor del 2009
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial

Mesurar el radi de la Terra
Inmaculada Cuadrado
Explica com mesurar el radi de la Terra i la latitud del nostre poble o ciutat aprofitant els equinoccis (21 de març i 23 de setembre) i un gnòmon fet amb el suport i la base que tenim als laboratoris.

Laboratori de molles virtuals i perfectes
Ramon Estiu
Utilització d'una miniaplicació com a complement de la realitat

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Aquesta secció vol recuperar experiments de tota la vida o fer-ne noves versions. Són experiments senzills però saborosos, com els plats que cuinava la iaia.

Tub de buit
Josep Ametlla
Aquest article explica detalladament com construir un tub de buit de dimensions aptes per fer-hi experiències al seu interior i comenta algunes d'aquestes experiències.

Conservació de la quantitat de moviment
Anton Cortada
Es tracta d'una pràctica que es realitza en tres etapes: en la primera es fa una filmació d'un xoc entre dos carrets de masses diferents que circulen en un carril; en la segona es retalla el vídeo obtingut fins a limitar-lo a pocs fotogrames -abans i després del xoc- i, finalment, aquest vídeo en format AVI és tractat numèricament amb el MultiLab i es fa la comprovació de la conservació del moment lineal en el xoc entre els dos objectes.

El racó obscur
Xavier Jaén
La intenció d'aquesta secció és anar aclarint tot els temes relacionats amb (la didàctica de) la física que, en el millor dels casos, provoquen polèmica i, en d'altres, irritacions infundades.
El tercer racó vol furgar una mica en la llei de Faraday.

Problemes d'aquí i d'allà
Salvador Estradé i Xavier Jaén
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física. Voldríem que el professorat s'animés a col·laborar-hi, que ens enviés les seves propostes a sestrade@xtec.cat i que engresqués el seu alumnat a participar-hi. En cada número, hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)