núm 7 
Primavera del 2011
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Mesura de la separació de les pistes d’un CD i un DVD a partir d’un apuntador làser
Ramon Estiu
Proposem una activitat que, tot i ser realitzada amb materials molt senzills, permet treballar els conceptes relacionats amb el moviment ondulatori.

Interferències sonores
Xavier Muñoz i Tavi Casellas
L’oïda és un òrgan sensitiu capaç de diferenciar diferents tipus de sons. Amb una educació musical adequada, podem arribar a apreciar els diferents harmònics que pot incloure la vibració d'una corda de violí. Fins i tot, els més erudits presumeixen que poden reconèixer la marca del violí que sona. Amb aquesta experiència no pretenem uns objectius tan ambiciosos, però sí que us oferim la possibilitat d’utilitzar l’oïda com a sensor per localitzar els punts d’interferència d’una ona sonora i, fins i tot, dibuixar les línies nodals.

Mesura de les forces entre pols magnètics
Basili Martínez i Xavier Jaén
Proposem una experiència molt senzilla però que té un resultat sorprenent. Mesurar "directament" la dependència de la força entre imants encarats amb la distància.

Experiments amb lents
David Campos
Es tracta d'una activitat d’òptica geomètrica i es realitza amb el material d'òptica dels maletins didàctics dels centres. Es tracta de fer un estudi complet de les imatges que formen les lents esfèriques en funció de la posició d'un objecte ben il·luminat. És una activitat molt didàctica perquè permet als alumnes comprendre els conceptes bàsics de l'òptica geomètrica: el focus objecte, el focus imatge, l'objecte, la imatge (virtual o real) i l'observador (el funcionament de l'ull i el d'una pantalla).

Corre el corrent
Jaume Pont
Presentem una activitat destinada a consolidar els coneixements d'electrostàtica al nivell de tercer curs de l'ESO.

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Aquesta secció vol recuperar experiments de tota la vida o fer-ne noves versions. Són experiments senzills però saborosos, com els plats que cuinava la iaia.

Problemes d'aquí i d'allà
Tavi Casellas i Xavier Jaén
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física. Voldríem que el professorat s'animés a col·laborar-hi, que ens enviés propostes a l'adreça de correu electrònic xavier.jaen@upc.edu i que engresqués l'alumnat a participar-hi. En cada número hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

El racó obscur
Xavier Jaén
Un cotxe, inicialment en repòs, es mou a causa del motor i gràcies que en el contacte roda-carretera hi ha fricció. En aquest sentit un cotxe no és un bloc inert que reposa sobre un terra i sobre el que apliquem forces externes per moure'l. Si volem fer problemes amb cotxes, simplificant de manera que s'assemblin a un bloc, haurem de conèixer mínimament la mecànica del moviment d'un cotxe.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)