núm 1 
Primavera del 2008
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Hem arribat al número 1!
La redacció

Construcció i funcionament del bozo-bozo
Basili Martínez
Un bozo-bozo és una joguina que es pot fabricar amb una barreta de fusta i un pal de gelat. En aquest article s’explica com construir-ne un, amb materials que estan a l’abast de tothom, i es plantegen unes qüestions i un enigma per ajudar a comprendre dels principis físics que intervenen en el funcionament.
L’objecte és senzill, però dóna joc per fer una pràctica bastant completa. Si s'hi vol aprofundir més, es pot utilitzar per a treballs de recerca.

Comprovació del principi d’acció i reacció
Josep Ametlla
El principi d’acció i reacció és, com tots sabem, un dels punts centrals de la dinàmica. Tot i que aparentment és molt senzill, a l’hora de la veritat comporta per als estudiants més dificultats de les esperades. Per exemple, si després d’haver-lo explicat i haver-ne posat algun exemple, fem la pregunta: “Hi ha una caixa damunt d’una superfície horitzontal. El pes i la força normal són iguals i oposats. Són forces d’acció i reacció?” la majoria dels estudiants contestaran que sí, que ho són, cosa que demostra que no han entès gaire res del que els hem explicat.

Les galetes de visió universal
Tavi Casellas
D'això sí que en podem dir "un tastet de ciència", encara que finalment no ens les mengem, les galetes!

La física de batxillerat i la closca de Hawking
Antoni Riba
Classe teòrica, classe de problemes, de tant en tant classe al laboratori...Ara cinemàtica, ara dinàmica, ara...
Innovem, canviem, millorem...?
Actualment, la motivació del professorat que any rere any repeteix els mateixos continguts amb la mateixa metodologia i el poc interès dels alumnes pels continguts d’aquests programes, que encara presenten una orientació que no ha canviat des de fa molts anys, comporten una dificultat afegida en l’ensenyament de la física.
A més, el repte d'educar en la lectura i potenciar, precisament, el gust per la literatura de divulgació científica de qualitat que cada vegada més tenim més a l'abast, exigeixen algunes estratègies metodològiques com les que ens proposa l'autor en aquest recurs.

Del moviment dels cossos en seccions còniques
Víctor Curcó
La relació que hi ha entre l’òrbita el·líptica, la hipèrbola o la paràbola que descriu un cos astronòmic al voltant del Sol i la llei de l’invers del quadrat de la distància es pot deduir utilitzant una expressió aproximada per la força que s’obté a partir d’idees bàsiques de física i matemàtiques de primer i segon de batxillerat i fent mesures en la trajectòria amb programari lliure.

Veure les línies de camp magnètic amb miniaplicacions
Cristina Periago i Xavier Bohigas
En aquest article comentarem la utilització d’una miniaplicació (applet) amb la qual es poden mostrar les línies de camp magnètic creades per diferents distribucions de corrent. Aquesta miniaplicació permet representar molts camps diferents però nosaltres ens centrarem només en dos tipus de distribució de corrent molt senzills d’estudiar: el fil rectilini infinit i la bobina recta.

Problemes d'aquí i d'allà
Salvador Estradé
L’objectiu d’aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l’alumnat (i per a nosaltres) i que en fomentin l'interès per la física. Voldríem que el professorat s’animés a col·laborar-hi i que ens enviés les seves propostes a sestrade@xtec.cat i engresqués el seu alumnat a participar-hi. En cada número hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)