núm 8 
Tardor del 2011
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Editorial
La redacció

Experiments amb globus (I)
Martí Català i Yanik Lacroix
Es tracta de presentar alguns experiments del treball de recerca que vam fer a 2n de batxillerat, "Experiments amb globus en la didàctica de la ciència", a l'Institut Lluís de Requesens de Molins de Rei, que va ser tutorat per Lluís Nadal i que va guanyar un primer premi de la Societat Catalana de Física.

L'estrella dels sis móns
Montse Enrech
Es tracta d'un treball de lectura, interpretació i comprovació de la 3a llei de Kepler basat en una notícia publicada al diari La Vanguardia sobre el descobriment d’un nou sistema planetari.

Reflexió i refracció amb agulles
David Campos
Es tracta de dues activitats amb agulles que ens permetran comprendre els conceptes objecte, imatge, distància objecte, distància imatge, observador, dioptre i mirall (òptica geomètrica). També podrem comprovar les lleis de la reflexió i de la refracció

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
La construcció d'un petit motor elèctric és una activitat a mig camí entre la física i el bricolatge que agrada força als alumnes i els ajuda a entendre alguns conceptes d'electromagnetisme. En el nostre cas, es tracta de fer un motoret casolà amb fustes, claus, fil de bobinar i imants de ferreteria. Jo ho faig amb els alumnes de 3r d'ESO i el muntatge ens ocupa un parell de sessions de laboratori.

Problemes d'aquí i d'allà
Tavi Casellas i Xavier Jaén
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física. Voldríem que el professorat s'animés a col·laborar-hi, que ens enviés propostes a l'adreça de correu electrònic xavier.jaen@upc.edu i que engresqués l'alumnat a participar-hi. En cada número hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

El racó obscur
Xavier Jaén
Parlem de força però molts cops volem dir energia o potència... o moment! Dediquem-li uns moments a aquest últim concepte.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)