núm 10 
Tardor del 2012
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

No perdem el nord
Ester Paz, Jordi Marín i Rosanna Viñas
Activitat basada en les curses d’orientació, en les quals l’alumnat ha d’aconseguir completar amb èxit una ruta trobant una sèrie de fites. Es treballa la descomposició de vectors a partir d’una proposta molt original en què l’alumnat ha de coordinar coneixements bàsics de trigonometria i càlcul vectorial amb l’activitat física.

L'univers en un plat de llenties
Basili Martínez
Si heu posat llenties en remull el dia abans de cuinar-les, haureu observat que n’hi ha algunes que es mantenen en flotació, s’agrupen en el centre del recipient i es mantenen més o menys estables fins al dia següent, en què passaran a l’olla.
L’efecte Cheerios ens explica aquest fet, ja que descriu com s’atreuen o es repel•leixen els cossos flotants segons la seva mullabilitat (angle de contacte).
La paraula Cheerios és el nom comercial d’un tipus de cereal que sura a la llet i forma agregats.

Ones de ràdio i camp electromagnètic
Mercè Griñó
Proposta de pràctica, a partir d'una miniaplicació de la col•lecció PhET de la Universitat de Colorado, que permet estudiar el caràcter electromagnètic de les ones de ràdio.

Problemes empaquetats
Octavi Plana
Comencem aquesta nova secció amb problemes de l'apartat d'ones i so (2n de batxillerat). És fàcil trobar molts problemes relatius a l'equació de les ones planes (o l'equació de posició en el moviment harmònic simple), però per a molts altres continguts inclosos al currículum costa més trobar exemples.

L'asteroide Eros
Tavi Casellas
A finals de gener de 2012, els mitjans de comunicació es van fer ressò de la proximitat de l’asteroide Eros, sense perill, però, de col•lisió amb la Terra. Aquesta notícia, i les dades que ens aporta, ens pot servir d’excusa per resoldre algunes qüestions, fer alguns càlculs i obrir el debat en la unitat didàctica de gravitació.

Les lleis de Newton en monopatí
Dídac Macià
Proposem treballar les lleis de Newton a partir del món de l'esport. Per fer-ho, ens inspirem en un vídeo de lliure accés en què un grup d'alumnes experimenten amb un monopatí, una corda i una pilota medicinal. Sobre el vídeo, proposem algunes reflexions i exercicis a l'aula, que s'amplien estenent l'aplicació de les lleis de Newton a altres modalitats esportives.

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
El tema de l’energia no sempre és fàcil d’explicar i, de vegades, ens manquen dispositius experimentals per il•lustrar-ne la conservació.
Proposem utilitzar una dinamo de bicicleta per analitzar el principi de la conservació de l’energia. L’anàlisi es pot fer tant al nivell elemental (2n d’ESO) com en un nivell més avançat (4t d’ESO o batxillerat).

El racó obscur
Xavier Jaén
L’electromagnetisme ha estat sempre envoltat d’un aire misteriós. Aquest misteri ha estat, sense voler-ho, reforçat amb l’elecció de les unitats emprades en els càlculs. No és nou culpar de l’embolic de les unitats les dificultats que hom troba en explicar l’electromagnetisme. Però tampoc no és nou la manca de propostes encaminades a desfer aquest embolic. El caldo de cultiu és doncs propici per posar-hi cullerada.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)