núm 17 
Primavera 2016
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

El Diccionari de física: els termes de la física, en línia
Albert Bramon i Planas i Anna Llobet i Solé
En aquest article es presenta el Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. S’hi descriuen les característiques principals (contingut, opcions de cerca, destinataris) de l’obra i les estratègies de difusió que es van seguir per a donar-la a conèixer, i se’n destaca el valor com a eina de consulta de terminologia bàsica i com a recurs didàctic.

Coeficients de fricció
Anna Recasens
Segurament tots els nostres alumnes saben perfectament què és la força de fricció o fregament i de què depèn. Ara, molts d’ells, si els preguntem pel coeficient de fregament d’una superfície, pensaran que aquest depèn del pes que hi col·loques al damunt i de l’àrea d’aquest pes, o això és el que he pogut observar. D’aquí la idea de fer una pràctica de determinació dels coeficients de fricció estàtic i dinàmic i observar de què depenen els seus valors.

Experiments de la iaia: Ressonància
Josep Ametlla
Quan parlem d’oscil•lacions i d’ones, és interessant introduir el concepte de ressonància. El fenomen de la ressonància és present en molts camps, com ara l'emissió i recepció d’ones electromagnètiques, les imatges d'RMN, el làser, les vibracions d’estructures mecàniques, etc.

El gravitomòbil
Joan Sánchez Marín
La idea fonamental és que l'alumnat entengui que l'energia no és res màgic, sinó que, l'energia és una magnitud física que es pot expressar numèricament, a diferència del que passa en les pseudociències, en les quals la paraula «energia» s'usa sense miraments per referir-se a tot una colla de conceptes de difícil concreció, quan no a simples invencions sense cap fonament. Expressions com: «energia vital», «energia positiva o negativa» o «energia mental» no tenen sentit des del punt de vista de la ciència. Aquesta activitat ens ha d'ajudar a identificar l'energia com una magnitud més.
Amb aquesta intenció l'alumnat ha de construir un petit cotxe que es mogui amb energia gravitatòria. La caiguda d'una massa lligada a una politja farà moure un dels eixos de les rodes del vehicle.
Amb aquesta excusa també es poden treballar altres conceptes com per exemple: la velocitat mitjana, la potència, el fregament, la degradació de l'energia, la dispersió en les mesures, la transmissió del moviment i algunes normes del dibuix tècnic.

Experimentacions amb la fotografia estroboscòpica
Montserrat Planella
L’article ofereix informació sobre la fotografia estroboscòpica i orientacions per experimentar amb aquesta a l’aula, tant des d’un punt de vista científic com artístic.

Problemes empaquetats: l'univers mecànic
Octavi Plana
L'elaboració de problemes en context és, comparativament, una tasca laboriosa però al mateix temps sorprenentment enriquidora. La recerca de situacions i de documentació ens descobreix, a tot arreu on mirem, situacions d'interès físic. Justament el que ens agrada als que gaudim de la física. Justament el que voldríem transmetre als nostres alumnes.

El racó obscur: De què parlem quan parlem d'ones?
Xavier Jaén
D'una manera força informal apuntem algunes idees al voltant de les ones: el seu origen i els seus efectes. No tractem, no es la nostra intenció, els tòpics habituals. Pretenem tractar qüestions molt bàsiques, no senzilles, i comunes a totes les ones, que ens permetin entendre de què parlem quan parlem d'una ona mecànica, electromagnètica o gravitacional.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Octavi Plana, Jaume Pont i Santi Vilchez
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)