núm 6 
Tardor del 2010
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Caiguda d'un imant per dins un tub d'alumini
Josep Coromines
Es descriu una activitat pràctica per analitzar el moviment de caiguda d'un imant per dins d'un tub metàl·lic, no fèrric. Analitzant les mesures fetes amb un sensor de força, es demostra que l'imant cau a una velocitat constant i es presenta una explicació del fenomen, que es deu als corrents induïts de Foucault.

El mètode científic
Isidre del Valle
Aquest és un tema pel qual massa sovint passem de puntetes durant el curs i que, tanmateix, té una importància cabdal en la història del coneixement humà.
Els canvis vertiginosos que hi ha hagut de quatre segles ençà al món occidental i, per extensió, a tot el planeta, no s'explicarien sense el canvi de paradigma que va suposar la introducció del mètode científic.

Un satèl·lit paradoxal
Tavi Casellas
El moviment de satèl·lits en òrbita és una de les aplicacions que s'estudia a partir de la llei de la gravitació universal i que més atrau l'atenció de l'alumnat, segurament a causa de l'actualitat de la temàtica i del seu caràcter innovador, tot i que el primer satèl·lit artificial (Sputnik 1) es va llançar a l'espai el 4 d'octubre de 1957, ja fa més de 50 anys!

Levitació magnètica
Marta Madrueño i Ferran Bertomeu
Malgrat que l'efecte diamagnètic és relativament dèbil, aconseguir manifestar-lo és una experiència molt enriquidora. Els autors ens mostren part d'un treball de recerca en què arriben a fer la levitació estable de materials diamagnètics.

Laboratori de forces i moviment
Isidre Badia, Mònica Font, Gemma Montanyà, Josep Olivella, Victor Daniel Pérez, Jaume Pont, Angelina Rotxés, Maria Rovira, Nati Serra, Xavier Torra i Maria Dolors Vilajosana
Utilitzant una miniaplicació de la col·lecció PhET (Universitat de Colorado a Boulder), hem elaborat un seguit d'activitats encaminades a treballar els conceptes de força i moviment que estudien a 2n d'ESO.

Vigileu amb els cops
Jordi Servat
Un senzill experiment serveix per donar resposta a les preguntes més simples dels xocs: quant dura un cop? Com és i quant val la força que hi intervé? I també per estudiar aspectes més complexos: la mesura de l'impuls, l'efecte de materials diversos en la força i en la durada del xoc...

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Experimentem amb la flotació d'ous, quan l'empenyiment d'Arquimedes iguala el pes de l'ou, desplaçant una mica l'ou de la seva posició d'equilibri aquest oscil·la. Les mesures del períodes d'oscil·lació permeten treure algunes conclusions.

El racó obscur
Xavier Jaén
En un article d'aquest mateix número es parla de diamagnetisme i de levitació diamagnètica. És per això que dediquem “El racó obscur” a mirar d'esbrinar els fonaments del comportament magnètic de la matèria. Recordem que aquesta secció s’adreça principalment al professorat. Si, fruit d'aquest article, algun professor aprofita encara que sigui una petita part del que s'explica per a les seves classes, n'estarem més que contents!

Problemes d'aquí i d'allà
Tavi Casellas i Xavier Jaén
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física. Voldríem que el professorat s'animés a col·laborar-hi, que ens enviés propostes a l'adreça de correu electrònic xavier.jaen@upc.edu i que engresqués l'alumnat a participar-hi. En cada número hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)