núm 9 
Primavera del 2012
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Un senzill acceleròmetre que desafia el sentit comú
Victor Grau
Us presentem un senzill muntatge de cost pràcticament nul que us pot servir tant per a l’estudi de la segona llei de Newton com del principi d’Arquimedes o la força centrípeta. També pot ser una bona eina per il·lustrar el principi amb què funcionen els receptors de l’equilibri que tenim a l’oïda interna, o els sensors emprats en la Wii per controlar el moviment del jugador.

Massa i pes
Octavi Plana
Aquesta proposta s’adreça a l'alumnat de 2n d'ESO. Mitjançant una simulació es pretén que els alumnes "mesurin" independentment la massa i el pes de diferents objectes en diferents emplaçaments per tal de consolidar aquests dos conceptes. Al mateix temps es treballen alguns procediments com ara el disseny de taules per recollir de manera ordenada les dades.

Altaveu experimental
Celestí Capell
L’electromagnetisme sempre ha fascinat tot tipus de persones al llarg de la història. Encara avui ens sorprèn veure alguns dels seus efectes, ja que els fenòmens relacionats amb la força electromagnètica sempre estan envoltats d’un cert misteri.
En aquesta proposta pretenem fer un senzill i curiós experiment mitjançant el qual, aprofitant les propietats electromagnètiques, construirem un senzill i divertit altaveu.
El repte, en aquest cas, és utilitzar, majoritàriament, materials d’us comú de les nostres llars per construir aquest enginy, cosa que ens permetrà alhora entendre el funcionament físic dels altaveus.

La dilatació del temps
Josep Maria Valls i Marta Segura
Presentem dues activitats sobre la relativitat del temps.

Com saber quin és el pol nord d’un imant
Xavier Bohigas
Mostrem un senzill experiment per identificar els pols magnètics d’un imant cilíndric, imantat en la direcció axial.

Reacció (química) i acció (física)
Josep Coromines
S'utilitzen reaccions pròpies de la química per provocar una petita explosió i estudiar, en el terreny de la física, la conservació de la quantitat de moviment.

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Es tracta de construir una plataforma giratòria amb materials senzills i utilitzar-la per estudiar algunes característiques del moviment circular.

Problemes d'aquí i d'allà
La redacció
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que fomentin el seu interès per la física.

El racó obscur
Víctor López i Roser Pintó
L'energia és un dels conceptes científics més comuns i utilitzats en les explicacions (tant científiques com quotidianes); però, alhora, és un dels conceptes més complexos i que més costen d'ensenyar i aprendre. Aquest article exposa algunes de les problemàtiques didàctiques que fan de l'energia un concepte tan difícil d'ensenyar com d'aprendre i, a continuació, presenta les idees clau que cal tenir en compte a l'hora d'abordar el concepte d'energia a l'aula de ciències.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)